Celé Česko čte dětem

09.01.2015 07:00

 

 

 

PŘEHLED ČINNOSTÍ CELOSTÁTNÍ KAMPANĚ

CO ANO A CO NE PŘI ČTENÍ DĚTEM

 

A jakým způsobem se do kampaně zapojila naše škola?


 

Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, že pravidelné předčítaní má pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si v dospělosti obrovský význam.

 

Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

 

Protože jsme se chtěli ztotožnit s myšlenkou celostátní kampaně Celé Česko čte dětem, hledali jsme a nacházeli dostatek příležitostí ke každodennímu kontaktu se čteným slovem:

 

- v rámci společného čtení ve třídách úspěšně se nám podařilo již v prvních třídách vést čtenářské deníky.

- pravidelné předčítání dobrovolníky celostátní kampaně Celé Česko čte dětem během pobytuve školní družině

 

Na ilustrujícím foto naleznete ukázky společného čtení z knihy Zdeňka Svěráka: „Tatínku, ta se ti povedla“.

 

 

Dechová cvičení prováděná během čtení se promítla i v soutěžních výkresech (syčení hada).

 
 

 

Platí, že děti s obtížemi ve čtení nerady čtou? O opaku vás přesvědčí ukázky společného čtení v rámci reedukačních skupin.

 

Příběhy „Děti z Bullerbynu“ Astrid  Lindgrenové se nám moc líbily. Bohatě zapojovaly naši fantazii i během výtvarného  ztvárnění.

 

Za emocionální podporu zdraví čteným slovem byli vděčni zejména žáci s těžkým zdravotním postižením na odloučeném pracovišti naší školy na ulici Slovenské.

 

“Příběhy včelích medvídků“ četl sám starosta města Ing. Vít Slováček